Till navigation Till innehåll (s)

Öppna data för flygbilder

Här finns öppna data för flygbilder som kan öppnas i ett GIS-program.

Informationen är WMS-länkar och går att titta på i eget system. Du kan inte öppna länkarna enbart genom att klicka på dem.

Öppna länkarna via ett GIS-program, annars fungerar de inte. För att ansluta till en WMS behövs kart- eller GIS-programvara, exempelvis MapInfo, ArcGIS, Q-gis med flera. 

Url för wms-länk fås genom att högerklicka på det flygfoto du önskar, välj sen kopiera. Alternativt klicka på önskat flygfoto och kopiera adressfältet.

Flygfoto 2009

Flygbild 2012

Flygbild 2014

Flygbild 2016

Flygfoto 2017

Flygfoto 2018

Flygfoto 2019

Flygfoto 2020

Flygfoto 2021

Flygfoto 2022

Mer läsning för dig