Till navigation Till innehåll (s)

Trafiken på Rådanvägen/Sollentunavägen berörs av bygge

Startdatum: 2023-06-07
Slutdatum: 2024-04-30

I samband med byggnationen av en ny paddelhall vid korsningen Rådanvägen/Sollentunavägen kommer gång- och cykelbanan på södra sidan av Rådanvägen att stängas av. Även övergångsstället vid cirkulationsplatsen Sollentunavägen/Rådanvägen stängs av och ersätts av ett tillfälligt övergångsställe högre upp på Rådanvägen.

Cykelstället intill busshållplatsen "Rådanvägen" i norrgående riktning tas bort och cyklister hänvisas istället till att nyttja cykelstället vid busshållplatsen på motsatt sida.

Parkeringsplatserna på den västra sidan av Johannesbergsplan kommer samtidigt spärras av med start från måndag 2023-06-05.