Till navigation Till innehåll (s)

Fjärrvärmeläcka på Malmvägen

Det har uppstått ett läckage på en större fjärrvärmeledning i korsningen Malmvägen-Hvidovrestråket. Ledningen försörjer centrala Sollentuna med fjärrvärme. Det meddelar SEOM, Sollentuna Energi & Miljö AB.

Grävningsarbete pågår för att laga läckaget. Arbetet kan medföra buller och begränsad framkomlighet för trafik och gående i korsningen Malmvägen-Hvidovrestråket. Fjärrvärmeleveranserna påverkas ej.

Arbetet beräknas pågå till och med juli 2024.

SEOM driftsinformation

 

Till nyhetsarkivet