Till navigation Till innehåll (s)
Kommun & Politik

Årsredovisning 2023

Nu kan du läsa årsredovisningen för 2023, som beslutades av kommunfullmäktige 25 april. Den visar att kommunen har en fortsatt mycket ansvarsfull hantering av skattemedlen och en stark ekonomi. Sollentuna en välskött kommun med god ordning i finanserna och helt utan extern belåning.

 

- I en otrygg värld är det extra viktigt att alla Sollentunabor känner sig trygga i sitt närområde. Att Polisen inte längre räknar Edsberg som ett utsatt område visar att vårt ambitiösa trygghetsarbete skapar resultat. Sollentunas ekonomi är fortsatt god och vi gick ut ur 2023 med ett starkt resultat, säger Henrik Thunes (M), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunens resultat år 2023 blev 385 miljoner kronor. Det totala resultatet för kommunkoncernen är 451 mkr. Alla tre kommunövergripande mål, trygghet och välfärd genom livet, hållbar och konkurrenskraftig tillväxt samt attraktiv och effektiv organisation bedöms uppnådda för 2023.

Under året har investeringar i koncernen gjorts för 341 miljoner kronor.

Folkmängden ökade och vid årsskiftet var vi 76 790 invånare, vilket är en ökning med 553 personer. Under året färdigställdes 915 nya bostäder i kommunen.

Trenden håller i sig med att allt fler väljer att bli företagare här, förra året registrerades 514 nya företag.

Ta del av hela årsredovisningen 

Till nyhetsarkivet