Till navigation Till innehåll (s)

Skicka e-post till kommunen

Du kan alltid kontakta Sollentuna kommuns kontaktcenter när det gäller ärenden som ska handläggas av kommunens nämnder eller kontor. Kontaktcenter ser till att ditt ärende hamnar hos rätt myndighet.

Vill du skicka e-post direkt till tjänstemän och politiker gäller följande vid adressering: fornamn.efternamn@sollentuna.se
(å och ä ersätts med a, ö ersätts med o)

Kommunens nämnder och kontor

Information om kommunens nämnder och kontor och deras olika ansvarsområden hittar du under de sidor som beskriver kommunens organisation.

Nämnder

Förvaltningskontor

 

Mer läsning för dig